Så gynnas ett företag av ett komplett larmsystem

Så gynnas ett företag av ett komplett larmsystem

Så gynnas ett företag av ett komplett larmsystem

Brand, inbrott eller annan typ av skadegörelse är aldrig roligt. Att komma till sin verksamhet och finna att den har blivit genomrotad och bestulen eller brunnit ner är något som ingen önskar, men som olyckligtvis händer dagligen. Det går att göra något åt det innan det händer. Tyvärr väljer många att skjuta upp dessa åtgärder tills när det är för sent och skadan är skedd.

Anledningar till att införskaffa sig ett företagslarm

Genom att skaffa ett alarmsystem minskar risken för inbrott väsentligt. Enligt statistiken så syns det att bara genom att få upp skyltarna som visar att lokalen är bevakad så får det en otrolig skillnad. Har företaget även skyltar med kameraövervakning så ger det ytterligare effekt. För att maximera säkerheten går det även att få patrullerande väktare som kommer förbi och kontrollerar lokalen på bestämda tider. Övervakade områden upplever betydligt färre fall av skadegörelse och inbrott. Den principiella funktionen av inbrottslarmet är att skrämma bort brottslingarna från att deras avsikter. Ett fungerande inbrottslarm är ett larm som inte behöver användas till mer än att startas och stängas av.

Om det brinner

När det gäller brand så handlar det mycket mer om tid. Upptäcks en brand i ett tillräckligt tidigt stadie så går det att undvika katastrofer. För varje sekund som går så blir skadorna och förloppet väsentligt värre. Det värsta med en brand är ett den sprider sig vidare otroligt snabbt och att konsekvenserna kan bli fatala. Lokalägaren där branden brutit ut och sedan spridit sig vidare utan att veta om det, är det ingen som vill vara. Att ha ett välfungerande företagslarm med brandvarnare och uppkoppling till brandkåren och till sig själv är därför extremt avgörande.

Bättre säkerhet – bättre försäkring

En ytterligare fördel med att införskaffa sig ett företagslarm är att försäkringen vanligtvis minskar i årskostnad. Så när man räknar på vad alarmsystemet kommer att kosta så bör man ta med det i beräkningarna. För några försäkringar kan det nästan vara lönsamt i längden att ha ett företagslarm.

  • Minskad risk för inbrott
  • Ökad chans att upptäcka brand i tid
  • Reducerad försäkring

Fler och fler väljer att säkra sig och det är förståeligt. Systemen blir bättre, snabbare och mer kompletta med nyare teknik och mer kunskap. Rekommendationen är självklart att alla borde göra det samma och gärna innan något händer snarare än efter något har hänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *